Gebeds- en dankpunten

We bidden graag voor jouw gebedspunten. Ook als je ergens dankbaar voor bent, horen we het graag!

GEBEDSVERZOEK / DANKBETUIGING